DOM DZIENNEGO POBYTU

ul. Reja 8
65-076 Zielona Góra
tel. (068) 325 47 10
Czynny od godz. 8:00 do 16:00

"Istnieje pewien rodzaj młodości ducha, która nie przemija z czasem: wiąże się ona z tym, że na kolejnych etapach życia człowiek znajduje dla siebie nowe zadania, właściwy sposób życia, służenia i miłowania"

Jan Paweł II

       Dom Dziennego Pobytu stanowi odpowiedź na zróżnicowane potrzeby starszych mieszkańców naszego miasta. Tu każdy znajdzie czas, by rozwinąć dawno zapomniane pasje, wolne chwile spędzi zgodnie ze swym życzeniem lub skorzysta z proponowanych form zajęć. We wspólnym gronie, możemy świętować chwile ważne dla każdego z Nas.

Naszym podopiecznym proponujemy różne formy terapii zajęciowej, np.:

 

zajęcia manualne - wykonywanie różnego rodzaju prac ręcznych, których efektem jest szeroka gama wyrobów artystycznych, takich jak np. serwetki, kartki świąteczne, ozdoby, stroiki, różnego rodzaju obrazki itp.
terapię ruchem - która, usprawnia naszych podopiecznych poprzez ćwiczenia gimnastyczne, spacery, wycieczki
muzykoterapię - spotkania muzyczne połączone z nauką piosenek i pląsów, wspólnym śpiewaniem, wieczorkami tanecznymi
światłoterapię - stosowana terapia światłem ma na celu : podniesienie energetyki ciała, podniesienie odporności, pobudzenie autoregeneracji, poprawę kondycji psychicznej i fizycznej, zrównoważenie gospodarki hormonalnej

       Osoby korzystające z naszych usług różnią się pod względem zainteresowań i możliwości psychoruchowych, dlatego staramy się dopasować nasze zajęcia do każdego uczestnika tak, aby pobyt w placówce pozwolił Mu rozwijać zainteresowania, aktywizować się intelektualnie i fizycznie.

W ramach zajęć rekreacyjno-kulturalnych organizujemy:

  imprezy okolicznościowe (Andrzejki, zabawy karnawałowe itp.)
wycieczki według propozycji uczestników
wyjście do kina, teatru, muzeum, na wystawę

       Szczególną radość naszym podopiecznym przynoszą wizyty i występy dzieci i młodzieży. Ich entuzjazm wnosi do Domu wiele radości i ciepła. Bardzo uroczyście obchodzone są także Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Wspólna Wigilia czy wielkanocne "jajko" są okresem wzruszeń i zawsze dostarczają radości a czasem i łez.

Wszystkie nasze działania mają na celu aktywne towarzyszenie starości i dostarczanie pięknych przeżyć, by ciągle czerpać z uroków życia, wyzwolić czasem niespełnione, niewykorzystane uzdolnienia i predyspozycje.

Nie bójmy się jesieni życia - gdyż Trzeci Wiek ma wartość sam w sobie.
Pomnaża mądrość i służy dojrzałymi radami.

Dom Dziennego Pobytu działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.
W zależności od potrzeb czas funkcjonowania placówki ulega wydłużeniu.

       Ze świadczeń Domu Dziennego Pobytu mogą korzystać osoby zamieszkałe na terenie Zielonej Góry. Chętni proszeni są o kontakt z naszymi placówkami bądź Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który mieści się przy ul. Długiej nr 13, tel. 684115000

Pobyt w ośrodku jest bezpłatny, ponosi się jedynie koszty spożywanych posiłków.
Cena posiłków uzależniona jest od dochodów podopiecznego.