Kontakt:
    Dyrektor
    Dział opieki domowej
    Kierownik administracyjno-gospodarczy
    Kadry
    Księgowość
    Dom Dziennego Pobytu "Retro"
    Ośrodek Terapii Zajęciowej "Arkadia"
    Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego "Helmond"
    Adres ogólny


Centrum Usług Opiekuńczych
ul. Witebska 2
65-634 Zielona Góra
Telefon: (068) 326 65 95, 454 63 60