PODSTAWY PRAWNE I ORGANIZACYJNE

Pobierz schemat Struktury organizacyjnej w PDF

Wykaz osób sprawujących funkcje

mgr Elżbieta Sochacka - Dyrektor


Aleksandra Kemp - Zastępca Dyrektora


Dorota Fórmanowicz - Główna Księgowa, inspektor ds. ochrony danych osobowych


mgr Barbara Bartosiewicz - Kierownik d/s admn. gospod.

Karolina Ciesielska - Kierownik d/s opieki domowej

mgr Elżbieta Potocka - Kierownik d/s Domu Dziennego Pobytu "Retro" ul. Reja 8
Andrzej Skoniecki - Pracownik Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

 


Statut