PODSTAWY PRAWNE I ORGANIZACYJNE

Pobierz schemat Struktury organizacyjnej w PDF

Wykaz osób sprawujących funkcje

mgr Elżbieta Sochacka - Dyrektor

Dorota Fórmanowicz - Główna Księgowa, inspektor ds. ochrony danych osobowych


mgr Barbara Bartosiewicz - Kierownik d/s admn. gospod.

mgr Magdalena Hirsz - Kierownik d/s opieki domowej

mgr Lidia Staskiewicz-Kołodziej - Kierownik d/s Ośrodka Terapii Zajęciowej "ARKADIA" ul. Głowackiego 8b

mgr Elżbieta Potocka - Kierownik d/s Domu Dziennego Pobytu "Retro" ul. Reja 8

 


Statut