1) Uchwała nr XXXIX/345/93 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 października 1993 r, w sprawie utworzenia zakładu pod nazwą: "Centrum Usług Opiekuńczych"

2) Statut Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze - UCHWAŁA NR V/41/07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 lutego 2007 r.

UCHWAŁA NR IX.173.2019 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany statutu

3) Regulamin organizacyjny Centrum Usług Opiekuńczych z Zielonej Górze

4) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001, Nr 273, poz. 2703

5) UCHWAŁA NR III.33.2018 RADY MIASTA ZIELONA GÓRAz dnia 18. grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania

6) UCHWAŁA NR III.31.2018 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA w sprawie ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców, wydatków za posiłki.

7) Uchwała nr XXXIII/301/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 października 2004 r. - w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

8) UCHWAŁA nr IX.174.2019 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych