Za nami szkolenia w ramach opieki wytchnieniowej z rehabilitantem i pielęgniarką hospicyjną