Seniorzy Retro w Urzędzie Marszałkowskim....

3 października 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się Seminarium p.t. " Dostępność w projektach finansowanych z funduszy UE", na które wybrała się delegacja DDP "Retro". Tematem wiodącym spotkania była dostępność w projektach UE dla osób z niepełnosprawnościami, którzy powinni brać udział w życiu społecznym i zawodowym na równi z innymi. W krótkiej przerwie na poczęstunek zaprezentowali się również uczniowie ze Społecznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie. Spotkanie bogate w wartościowe treści uważamy za bardzo udane.