RETRO - Hej Winobranie!

"... Z Bachusem więc na rendez-vous..., kielich wina i miodu, potem do korowodu pójdziemy razem Ty i Ja....". Hej Winobranie! Oj działo się działo, podczas dzisiejszego spotkania zielonogórskich seniorów w ogrodzie DDP "Retro". Były ¶piewy, tańce i konkursy... Wspólnie z przyjaciółmi Domu; Seniorami z Klubu Seniora "Wrzos" PKPS, przedstawicielami Zespołu "Winne Grona" i Zespołu Muzycznego "Bolero"obchodzili¶my tegoroczne WINOBRANIE! Dyrektor CUO Pani Elżbieta Sochacka jak zawsze przyszła na biesiadę z trunkiem Bachusa. Hej Winobranie... hej za spotkanie.... wznosili¶my z u¶miechem toasty, a bóg wina pilnował, aby każdy dobrze się bawił...