Seniorzy Retro na debacie...

27 września w WiMBP uczestniczyliśmy w debacie dotyczącej polityki senioralnej w latach 2020 - 2050 pt. " Okrągły Stół Seniorów". W trakcie spotkania padły propozycje, aby Seniorom żyło się lepiej., a następnie odbyła się dyskusja na temat realizowania postulatów. Sygnalizowane były również plusy i minusy proponowanych rozwiązań ustrojowych.