OTZ "ARKADIA" na Koncercie Galowym w Lubsku

16 maja br. byli∂my na XXVI Lubskim Festiwalu Artystycznym - Scena Specjalna.
PrzepiÍkne wydarzenie i emocje. Gratulujemy artystom!