Retro na obchodach Dnia Godności

16 maja pod zielonogórskim Ratuszem odbyły się obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Nasi Seniorzy wzięli udział w biciu rekordu w liczbie osób, które "objęły" ratusz wielkim łańcuchem, uczestniczyli również w zabawach integracyjnych oraz dyskotece przy ratuszu. Seniorzy mieli rownież okazję wypuścić w niebo gołębie, na znak jedności z osobami niepełnosprawnymi. Na zakończenie obchodów, Podopiecznym Retro zrobiono wspólne zdjęcie, które znalazło się w gazetce upamiętniającej ten ważny dzień.