RETRO - Badanie słuchu!

Badanie słuchu powinno być wykonane u każdego, kto czuje, że w ostatnim czasie zaczął gorzej słyszeć. Badania są koniecznością po 50 roku życia, ponieważ najczęściej w tym wieku słuch może zacząć słabnąć. Nie można także dopasować aparatu słuchowego bez wykonania badania słuchu. W naszym Domu zagościła przedstawicielka z Centrum Protetyki Słuchu Tjaudio, by profesjonalnie przebadać Seniorom słuch. Każda chętna osoba została dokładnie przebadana i dostała wyniki badań że wskazówkami, jak zadbać o słuch by jak najdłużej słyszeć. Dziękujemy za badania i cenne porady.